Biuro sprzedaży - Tarnów

"SŁONECZNE WZGÓRZE"

ul. Adama Boryczki 6/U6
33-100 Tarnów
Kom. 515 162 166

STANDARD KONSTRUKCJI I WYKOŃCZENIA MIESZKAŃ
Osiedle Słoneczne Wzgórze

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

TEREN
 • Ogrodzony;
 • Trzy wjazdy na osiedle ciągami pieszo - jezdnymi;
 • Brama wjazdowa /lub szlaban/ otwierana ręcznie lub pilotem;
DROGI, CHODNIKI, MIEJSCA POSTOJOWE
 • Kostka betonowa w kolorze zgodnie z projektem wykonawczym
ZIELEŃ
 • Trawniki na terenie, nasadzenia według projektu zieleni;
REKREACJA
 • Plac zabaw dla dzieci
INSTALACJE ZEWNĘTRZNE ZWIĄZANE Z OTOCZENIEM BUDYNKU
 • hydranty ogrodowe dla utrzymania zieleni i terenów wspólnych,
 • kanalizacja deszczowa,
 • instalacja odgromowa ,
 • wewnętrzna sieć uziemiająca;
 • sieć wyrównawcza
 • oświetlenie dróg wewnętrznych i placu zabaw dla dzieci
 • linie kablowe niskiego napięcia
BEZPIECZEŃSTWO
 • Teren osiedla ogrodzony i chroniony;
 • Pomieszczenie ochrony przy jednym z wjazdów na osiedle;

KONSTRUKCJA i WYKOŃCZENIE ZEWNĘTRZNE

FUNDAMENTY
 • Ława i stopy fundamentowe żelbetowa, ściany podziemia żelbetowe;
KONSTRUKCJA
 • Mieszana (kondygnacja podziemna i kondygnacja parteru-monolitycznażelbetowa, wyższe kondygnacje murowane);
ŚCIANY ZEWNĘTRZNE
 • murowane ceramiczne , częściowo żelbetowe monolityczne zgodnie zprojektem wykonawczym,
 • ocieplenie: styropian,
 • wykończenie: tynkiem cienkowarstwowym; na fragmentach kondygnacji przyziemia wparterze budynku zastosowanie okładziny zgodnie z projektem wykonawczym;
STROPY
 • żelbetowe typu filigran, zgodnie z projektem wykonawczym
DACHY
 • Wielospadowy, więźba drewniana
 • pokrycie blachą powlekaną
 • odwodnienie dachu systemem rynien;
 • obróbki blacharskie – blacha stalowa ocynkowana – zgodnie zkolorystyką elewacji;
IZOLACJE
 • termiczna, przeciwwilgociowa, akustyczna – zgodnie z projektemwykonawczym;

ŚMIETNIK/ KOMORA ŚMIECIOWA

DRZWI WEJŚCIOWE
 • drzwi do rozładowywania komór śmietnikowych (od strony ciągupieszo-jezdnego) stalowe, dwuskrzydłowe, lakierowane proszkowoRAL, z kratką nawiewną;
POSADZKA
 • Betonowa, zatarta na gładko;malowana farbą o wys. stopniu odporności naścieranie
ŚCIANY
 • Przegrody przy mieszkaniach izolowane termicznie od wewnątrz
 • Okładzina ceramiczna lub inna powierzchnia zmywalna do wys. 200 cm, powyżejmalowanie farbą;
 • tynki cementowo – wapienne lub akrylowe w systemie dociepleńzgodnie z projektem wykonawczym
SUFITY
 • Izolowane termicznie od wewnątrz, tynki akrylowe w systemie dociepleń,
INSTALACJE
 • instalacja oświetlenia podstawowego komór śmietnikowych, oprawyoświetleniowe produkcji krajowej,
 • instalacja wodna - zawór czerpalny zimnej wody,
 • instalacja kanalizacyjna – kratka ściekowa;

GARAŻE i KOMÓRKI LOKATORSKIE

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE, WEWNĘTRZNE I SŁUPY
 • ściany zewnętrzne, słupy, ściany wewnętrzne konstrukcyjne, ścianyklatek schodowych oraz szyby dźwigowe – monolityczne żelbetowe
 • ściany wewnętrzne, obudowy pionów wentylacyjnych – murowaneceramiczne tynkowane lub silikatowe
POSADZKI
 • nawierzchnia betonowa, utwardzona powierzchniowo, z oznaczeniami miejscparkingowych i organizacji ruchu, odwodnienie zgodnie z projektemwykonawczym;
DRZWI WEWNĘTRZNE
 • do pomieszczeń technicznych, przedsionków klatek schodowychi holi windowych – stalowe o odporności ogniowej zgodnej zprzepisami ppoż.;
KOMÓRKI LOKATORSKIE
 • zgodnie z projektem wykonawczym murowane ażurowe, drzwi z siatkistalowej (ocynkowanej lub malowanej) lub drewniane ażurowe
BOKSY PRZYNALEŻNE
 • wydzielone siatką stalową, ocynkowaną lub malowaną w konstrukcji zkątownika, drzwi z siatki stalowej, zamykane
BRAMY GARAŻOWE
 • bramy garażowe aluminiowe/ stalowe – segmentowe, otwieraneautomatycznie pilotem, malowane zgodnie z projektem kolorystyki,
 • bramy wydzielenia stref pożarowych –zgodnie z projektem wykonawczym;
INSTALACJE
 • wentylacja mechaniczna wywiewna w garażach
 • wentylacja mechaniczna wywiewna w korytarzach przy komórkachlokatorskich
 • instalacja hydrantowa z rur stalowych ocynkowanych,
 • kanalizacja – korytka odpływowe wraz z separatorem związkówropopochodnych;
 • instalacja oświetlenia podstawowego i awaryjnego-ewakuacyjnego, oprawyoświetleniowe produkcji polskiej;
 • oświetlenie podstawowe w korytarzach komórek lokatorskich, oprawyoświetleniowe produkcji polskiej;

POMIESZCZENIA TECHNICZNE

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE, WEWNĘTRZNE I SŁUPY
 • ściany zewnętrzne, słupy, ściany wewnętrzne konstrukcyjne, –monolityczne żelbetowe
 • ściany wewnętrzne, obudowy pionów wentylacyjnych – murowaneceramiczne, tynkowane lub silikatowe
POSADZKI
 • nawierzchnia betonowa utwardzona powierzchniowo lub płytki gresoweantypoślizgowe produkcji krajowej; wg projektu wykonawczego
DRZWI WEWNĘTRZNE
 • stalowe o odporności ogniowej zgodnej z przepisami ppoż.i zgodnie zprojektem wykonawczym;
WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ TECHNICZNYCH
 • Urządzenia przyłączy wodociągowych, hydroforni, węzła cieplnego irozdzielni elektrycznej wg projektów branżowych;
 • wentylacja mechaniczna wywiewna;
 • pom. hydroforni i węzła cieplnego – studzienka odwadniająca zpompą

HALL PIĘTROWY/ KLATKA SCHODOWA

WEJŚCIA DO BUDYNKÓW
 • Schody obłożone gresem mrozoodpornym o strukturze antypoślizgowejprodukcji krajowej;
 • wejścia na poziomie terenu lub podjazdy dla wózkówinwalidzkich rampą podjazdową z poziomu terenu wg projektuwykonawczego
DRZWI NA KLATKĘ SCHODOWĄ
 • aluminiowe lakierowane proszkowo RAL, z samozamykaczem olejowym i odbojem,szklenie zespolone, szkło bezbarwne, bezpieczne;
POSADZKI
 • płytki gresowe produkcji krajowej;
ŚCIANY I SUFITY
 • tynk gipsowy, malowanie farbą zmywalną,
BALUSTRADY
 • stalowe malowane z pochwytem zgodnie z projektem wykonawczym;
OKNA
 • PCV, szklenie szkłem zespolonym, bezbarwnym;
PARAPETY CZĘŚCI WSPÓLNYCH
 • Typu konglomerat zgodnie z projektem wykonawczym
DŹWIGI
 • bez maszynowni
INSTALACJE
 • instalacja oświetlenia klatek schodowych przy użyciu opraw nastropowych,sterowana włącznikami schodowymi, oprawy oświetleniowe iosprzęt produkcji krajowej;
 • instalacja domofonowa,
 • tablice licznikowe dla lokali mieszkalnych, umieszczone w korytarzuklatki schodowej lub w wydzielonych pomieszczeniach na liczniki
 • skrzynki na listy;

LOKALE MIESZKALNE

DRZWI WEJŚCIOWE
 • Wzmocnione, o podwyższonej odporności na włamanie, klasy 2 wg. ENV, zadodatkową opłatą możliwość zabezpieczeniaanty-wyważeniowego;
SUFITY
 • tynk gipsowy kat. III gr. ok. 1 cm,;
ŚCIANY WEWNĘTRZNE
 • murowane ceramiczne, betonowe – wg projektu wykonawczego,
 • tynkowane tynkiem gipsowym kat. III
POSADZKI
 • Warstwa wykończeniowa wykonana indywidualnie przez Kupującego;
 • szlichta cementowa, dylatowana obwodowo i na granicy pomiędzypomieszczeniami;
OKNA, DRZWI BALKONOWE
 • PCV rozwieralne, w kolorze białym, szklenie szkłem zespolonym,bezbarwnym; w każdym oknie znajduje się przynajmniej jednoskrzydło uchylne – zgodnie z projektem wykonawczym;
PARAPETY
 • miejsca przygotowane do montażu parapetów przez Kupującego;
DRZWI WEWNĘTRZNE
 • otwory przygotowane do montażu ościeżnic i drzwi przez Kupującego;
ŁAZIENKI
 • ściany tynkowane, do zaimpregnowania środkiem przeciwwilgociowym i wykończenia we własnym zakresie przez Kupującego;
 • sufit – tynk gipsowy, do zaimpregnowania środkiemprzeciwwilgociowym i wykończenia we własnym zakresie przez Kupującego;
 • podejścia wody i kanalizacji do odbiorników sanitarnychprzewidzianych w projekcie, bez białego montażu i osprzętu;
 • zaznaczone w projekcie wyposażenie jest tylko propozycją i nie wchodzi wstandard wykończenia lokalu;
KUCHNIE
 • ściany, sufit – tynk gipsowy, malowane jednokrotnie farbą emulsyjną wkolorze białym do wykończenia we własnym zakresie przez Kupującego w trakcie prac wykończeniowych;
 • podejścia wody i kanalizacji dla zamontowania zlewozmywaka za bateriąsztorcową, bez białego montażu i osprzętu,
 • przyłącza elektryczne do urządzeń zakończone gniazdkiem;
WENTYLACJA
 • Grawitacyjna oraz przewody zbiorcze do okapów kuchennych
INSTALACJA C.O.
 • główne piony i poziomy rozprowadzające - z rur stalowych,
 • instalacja w mieszkaniach prowadzona w grubości warstw podłogowych wsystemie trójnikowym - rury z tworzywa sztucznego zgodnie z projektem wykonawczym,
 • grzejniki w pokojach i kuchniach - stalowe panelowe białe zgodnie zprojektem wykonawczym;
 • w łazienkach grzejniki drabinkowe zgodnie z projektem wykonawczym,
 • wszystkie grzejniki wyposażone w termostaty,
 • pomiar zużycia ciepła – liczniki ciepła.
INSTALACJA GAZOWA
 • Rozprowadzenie instalacji do poszczególnych mieszkań prowadzone powierzchu ścian w korytarzach, po wejściu do mieszkania rozprowadzenie przewodów gazowych po wierzchu ścian wprzedpokojach i kuchniach
 • Instalacja gazowa wykonana z rur stalowych
 • opomiarowanie – gazomierze umieszczone szafkach na korytarzu lub klatkischodowej;
 • kuchenka do zakupu i montażu w ramach własnych na zlecenie Kupującego,
INSTALACJA WODNA
 • piony i poziomy rozprowadzające wody zimnej z rur stalowychocynkowanych; ciepła woda i cyrkulacja z rur polipropylenowych,
 • rozprowadzenie do mieszkań z szaf pomiarowych zlokalizowanych na korytarzach,rozprowadzenie w mieszkaniach w warstwach podłogowych w systemietrójnikowym - rury z tworzyw sztucznych,
 • opomiarowanie w szafach korytarzowych,
 • Instalacja wodna bez białego montażu (biały montaż we własnym zakresieprzez Kupującego);
INSTALACJA KANALIZACYJNA
 • instalacja z PVC;
 • Instalacja kanalizacji bez białego montażu (biały montaż we własnymzakresie przez Kupującego);
INSTALACJA ELEKTRYCZNA I SŁABOPRĄDOWA
 • Instalacja podtynkowa zakończona gniazdami i wypustami oświetleniowymi zkostką zaciskową (bez opraw oświetleniowych);
 • Osprzęt standardowy produkcji polskiej zgodnie z obowiązującyminormami, PCV;
 • Tablica mieszkaniowa;
 • Instalacja telefoniczna, telewizyjna, Internet – orurowanie, podłączeniena podstawie odrębnej umowy z operatorem zawartej przez Klienta;
 • Odbiornik instalacji domofonowej umieszczony w przedpokoju;
 • Dzwonek z osprzętem produkcji krajowej
LOGGIE, TARASY I BALKONY
 • Barierki – stal malowana proszkowo zgodnie z projektem wykonawczym;
 • ścianki dzielące balkony od sąsiadów na konstrukcji stalowejzgodnie z projektem wykonawczym;
 • posadzka – gres mrozoodporny, cokoły gresowe;
TARASY I OGRÓDKI NA PARTERZE
 • płyty betonowe ułożone na podsypce żwirowej,z wykończeniem płytkamigresowymi mrozoodpornymi;
 • warstwy ogrodowe – przygotowanie podłoża pod trawniki,
 • oddzielenia pomiędzy ogródkami z siatki wysokość 1,20m - zgodnie zprojektem wykonawczym.
PARTNER DLA CIEBIE I TWOJEJ RODZINY

 
Polityka prywatnoœci
ABM Invest - mieszkania Warszawa i Białołęka, budownictwo mieszkaniowe Warszawa Tarnów, mieszkania i apartamenty, sprzedaż mieszkań - deweloper Warszawa.